Školení

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (určeno pro stávající auditory)
Jednou z povinností auditora bezpečnosti pozemních komunikací je účastnit se pravidelných školení. Pokud se auditor nezúčastní pravidelného školení do konce třetího roku ode dne vydání povolení nebo od konání předchozího pravidelného školení, bude mu odňato povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací. Vysoké učení technické v Brně je držitelem akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti udělované Ministerstvem dopravy ČR dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Cílem školení je prohloubení a udržování znalostí v souvislosti s bezpečností dopravy. Školení bude prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin. Každý účastník dostane na závěr školení "Potvrzení o absolvování pravidelného školení".

Témata přednášek: Zkušenosti z provedených bezpečnostních auditů a inspekcí, bezpečnostní zařízení na PK, rozhledy na PK, dopravní značení, kapacitní posouzení, proměnné parametry vozovek (nerovnost, protismykové vlastnosti atd.). Harmonogram školení bude zaslán registrovaným účastníkům školení.

Zájemce o školení prosíme o vyplnění závazné přihlášky (ke stažení níže), jejího zaslání na email do 16. 1. 2015 a uhrazení poplatku do 30. 1. 2015

Termín: 
4. – 5. února 2015

Cena pravidelného školení:
7 000,- Kč včetně DPH (fakturační údaje naleznete v přihlášce)

Kontaktní údaje:
Ing. Michal Radimský, Ph.D.
605 774 070
radimsky.m@fce.vutbr.cz

Místo školení:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno
(školící místnost bude vybrána podle počtu přihlášených)

Soubory ke stažení:

  Název Velikost
PDF Akreditace MD ČR 399.56 kB
DOC Přihláška na školení 51 kB