Školení

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (určeno pro stávající auditory)
Jednou z povinností auditora bezpečnosti pozemních komunikací je účastnit se pravidelných školení. Pokud se auditor nezúčastní pravidelného školení do konce třetího roku ode dne vydání povolení nebo od konání předchozího pravidelného školení, bude mu odňato povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací. Vysoké učení technické v Brně je držitelem akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti udělované Ministerstvem dopravy ČR dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Cílem školení je prohloubení a udržování znalostí v souvislosti s bezpečností dopravy. Školení bude prováděno formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin. Každý účastník dostane na závěr školení "Potvrzení o absolvování pravidelného školení".

Termín: 

Přehled aktuálních školení viz:

Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací - VUT v Brně