Odstavné a parkovací plochy - Výpočet celkového počtu stání

Základní údaje
obyvatel
data ČSU k 1. 1. 2015
Součinitel vlivu stupně automobilizace
obyvatel
data ČSU k 1. 1. 2015
osobních vozidel
data Registru vozidel MD k 1. 1. 2015
osobních vozidel na 1000 obyvatel
Součinitel redukce počtu stání
smazat
vozidel za hodinu
minut
metrů
minut
minut
přidat další zastávku

Charakter území na základě "Stupeně úrovně dostupnosti": {{ charakterUzemiDoporuceny }}
ObceCharakter území
A do 5 000 všechny stavby na území obce bez redukce, velmi nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
do 50 000 veškeré stavby mimo centrum města (mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
nad 50 000 stavby s nadměstským významem na hranici souvislé zástavby, nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
B do 5 000 bez redukce
do 50 000 stavby v centru obce, ale mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
nad 50 000 stavby celoměstského i nadměstského významu uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města (mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
C do 5 000 bez redukce
do 50 000 stavby v historickém jádru, v památkové rezervaci
nad 50 000 stavby v centru obce, v historickém jádru, v památkové rezervaci, velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou
ABC
Obce do 5 000 obyvatel 1--
Obce do 50 000 obyvatel 10.80.4
Obce nad 50 000 obyvatel 10.60.25
Stupeň úrovně dostupnosti 1 - 234
Základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání
smazat
Účelová jednotka: {{ jednotka }}
Počet účelových jednotek na 1 stání: {{ stavba.jednotkyNa1[jednotka] }} - {{ stavba.jednotkyNa1Value[jednotka] }} + ({{ stavba.jednotkyNa1[jednotka][0] }} - {{ stavba.jednotkyNa1[jednotka][1] }})
stání
přidat další stavbu Celkový počet stání
stání